Rådgivning til det offentlige

Rådgivning til det offentlige kan foregå på mange forskellige planer

Forskellige rådgivningsformer kan blandt andet se ud som i eksemplerne nedenfor, men vil som regel blive skræddersyet til den enkelte opgave.

  • Udarbejdelse af materiale – Hvis I er blevet mødt af en udbudspligt, men ikke selv har tiden eller kompetencerne til at udarbejde et udbud, kan jeg være behjælpelig igennem hele processen. Det eneste I skal sørge for, er adgang til den viden og de videnspersoner udbuddet berører. Resten sørger jeg for.
  • Sparring – Sparring er et tilbud til offentlige institutioner der ønsker nye kvalificerede øjne på deres udbudsmateriale. Ved tvivlsspørgsmål omkring hvordan udbudsmaterialet skal udformes, fx valg af evalueringsmodel, krav til økonomisk og teknisk formåen osv., kan det være en fordel at tage fat i en udbudskonsulent som man kan sparre med.
  • Kvalitetssikring – Det sker tit at man ser sig blind på det udbud man sidder og udformer. I sådan et tilfælde kan jeg være behjælpelig med et sæt friske øjne, der kan afhjælpe de problemstillinger I måske selv er kørt fast i.

Lad mig hjælpe dig i mål

Lad mig sikre at at jeres materiale står skarpt og overholder lovgivning og krav, så I kan koncentrere jer om jeres kerneopgave.